Vabimo Vas na Zbor članov Nogometnega društva Idrija, ki bo v sredo, 16. februarja
2022 ob 18. uri v klubskih prostorih.

Dnevni red:

  1. Sprejem Poslovnika o delu zbora članov
  2. Izvolitev organov zbora članov in poročilo verifikacijske komisije
  3. Poročilo o delu Nogometnega društva Idrija in razprava
  4. Finančno poročilo
  5. Poročilo Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
  6. Volitve predsednika in članov v odbore društva
  7. Razno

Udeleženci morajo izpolnjevati PCT pogoj.

Uporaba zaščitne maske je obvezna.